Khách sạn Hillary Hà Nội

Accomodation


Chọn tối đa 3 phòng để so sánh 1 2 3
Alternate Text

Executive room

DIỆN TÍCH: 40 - 45m2
Giá từ: 2250000 VND

CHI TIẾT PHÒNG >


Alternate Text

Deluxe room

DIỆN TÍCH: 30m2
Giá từ: 2050000 VND

CHI TIẾT PHÒNG >


Alternate Text

Superior Room

DIỆN TÍCH: 25-28m2
Giá từ: 1850000 VND

CHI TIẾT PHÒNG >